חיפוש
articles


איפיוני זרימה של שסתומים חד-כיווניים והפסדי אנרגיה בצנרת דר. תרשיש