חיפושהקטנת אובדני המים, פחת המים והנזקים בצנרת על ידי מניעת הלמי מים