חיפושEliptix מגוף בקרה הידראולי

מבוסס על טכנולוגיה ייחודית המשלבת עיצוב חדשני וביצועים משופרים, לאליפטיקס, שורה של שסתומי בקרה הידראוליים המציעים הגנה מיטבית על המערכת מפני לחצים ארעיים ומים שלא נמדדו בתחומים של מפעלי מים, בניינים רבי קומות, מערכות הגנה מפני אש, תעשייה, נפט וגז, ובמערכות השקיה. עם מבנה אליפטי חדשני, קו אליפטיקס של שסתומי בקרה הידראולי מציע יכולות ויסות מדויקות, יציבות מעולה עבור מגוון רחב של שיעורי הזרימה מטפטוף ועד זרימה מקסימלית. לפתיחה ולפעולה של המגוף, נדרש לחץ תפעולי נמוך במיוחד, עם תגובה מהירה לתנודות בשיעורי הזרימה.. עם מנגנון פשוט במיוחד וכמות מינימלית של חלקים נעים, קו Eliptix מספק פעולה אמינה, עמידות ממושכת ומניעת cavitation וכתוצאה מכך הפחתת עלויות משמעותית עם תחזוקה מינימלית, מהירה ופשוטה.