חיפוששסתומים אל-חוזרים

שסתומים אל-חוזרים, הנקראים גם שסתומים חד-כיווניים, הם אביזרי כיוון לנוזלים המאפשרים לנוזל לזרום בתוך הצינור בכיוון אחד בלבד.

 

לשסתומים אל-חוזרים ישנם שימושים רבים, וביניהם:

  • קביעת כיוון זרימת הנוזל בצנרת שבה ישנם כמה מקורות אספקת נוזלים.
  • מניעת זרימה של הנוזל חזרה אל המשאבות לאחר שהשאיבה נפסקת.
  • שמירה על מפלס הנוזל בעת סניקת המשאבה במקרה של מקור אספקה נמוך.
  • מניעה של ניקוז הנוזל מאזורים גבוהים לאזורים נמוכים.

 

ישנם כמה סוגים שונים של שסתומים אל-חוזרים:

שסתומים אל-חוזרים סיבוביים, שסתומים בעלי פתח עליון, שסתומי מדף מוטה, שסתומי פרפר, שסתומים דו-כנפי, ושסתומים טעוני קפיץ.

מחלקות הפיתוח, ההנדסה והייצור במפעל א.ר.י מספקות למתכננים, למתקינים, למשתמשים ולצוותי התחזוקה מגוון רחב של שסתומים אל-חוזרים המיועדים לשימוש ביישומים רבים ומגוונים. השסתומים האל-חוזרים של א.ר.י מיועדים לשימוש בתעשייה, במתקני מי קולחין, במתקני התפלת מים, בצינורות מים חמים, במערכות ביוב, במערכות הובלת מי ים, בחקלאות ובגינון, בצנרת מי שתייה ובמפעלי טיהור מים, במערכות מים מוניציפליות ובאסדות קידוח בלב ים.