חיפוש
water


SD-10 | מגוף סכין אופקי מונע בתמסורת

הורדות

 • דף קטלוג:
 • שרטוטי מוצר:

תאור

SD-010 GB הוא מגוף סכין אופקי המונע בתמסורת , בעל פתח כניסה של 3" המיועד להתקנות תת קרקעיות ובמרחבים מוגבלים. התמסורת מופעלת באמצעות מוט הפעלה אנכי ) מאפשר הפעלה מעל פני הקרקע של התקנות מתחת לפני הקרקע( . השסתום מספק איטום נגד נוזלים בלחץ עבודה עד 25 בר והוא מותקן אופקית בין הצינור לבין המתקן של המשתמש.
כחלק בלתי נפרד מהשסתום נתון חיבור יציאה מתוברג או מתאם חיבור מהיר 2” או 3” .
למתאם 3" יש תוספת של פתח1 ½” BSP נקבה מתוברג בניצב לגישה האנכית בו ניתן להשתמש כיציאה לשטיפה.
מתאם החיבור המהיר כולל מנגנון בטיחות מובנה המונע הסרה בשוגג של ההתקן של הלקוח בעת שמתקיימת זרימה פתוחה דרך השסתום.
על מגוף הסכין להיות במצב סגור לפני שניתן לנתק את ההתקן של הלקוח ממתאם החיבור המהיר.

תכונות

 • פרופיל נמוך מאפשר התקנה במרחבים מוגבלים.
 • מתאם "2 או 3" משולב - חיבור מהיר ותוספת רכיב בטיחות.
 • מוט תפעול - אורך לפי דרישה.

יישומים

 • התקנות תת-קרקעיות של שסתומי אוויר.
 • התקנה של שסתומי אוויר ושסתומים במרחבים מוגבלים.
 • ברזי כיבוי אש.
 • שירותים עירוניים.
 • פתחי ביקורת של מערכת ביוב.
 • התקנה בתוך שוחות בטון.

שתף מוצר

עודכן לאחרונה ב: שלישי, 08 ינואר 2019