חיפוש
water-loss-reduction


צמצום הפסדי מים

שסתומי א.ר.י הם חלק אינטגרלי ממערכת הולכת המים. הם אלה שישחררו אוויר מן הצנרת הריקה ממים, ויאפשרו מילוי יעיל שלה במים. שחרור מתמשך של אוויר ממערכת הנמצאות תחת לחץ, ימנע בנייתם של כיסי אוויר בקו שיאטו את זרימת המים ויקטינו את יעילות המערכת. השסתומים יאפשרו הכנסת כמויות אוויר גדולות למערכת בעת היווצרות וואקום, ויגנו על הקו משינויי לחץ ומחשש קריסה.