חיפוש
articles


חסכון באנרגיה

איפיוני זרימה של שסתומים חד-כיווניים והפסדי אנרגיה בצנרת דר. תרשיש

שסתומים חד כיווניים מהווים מרכיב משמעותי באבזרים רבים מספור, המופעלים באספקת מים ובמערכות - הידראוליות אחרות. 1 הפעלת השסתומים האלה נועדה למנוע זרימה הפוכה בתנאים משתנים. הדבר דרוש, לדוגמא, כדי למנוע התרוקנות צנרת לאחר הפסקת פעולת משאבה ועבודת משאבה כטורבינה במהירות סיבוב גבוהה בשיעור בלתי נסבל עקב זרימה הפוכה.

שיפור יעילות קו הזרימה על ידי שסתומי אויר שרון יניב

נוכחות אוויר הינה בעיה נפוצה מאוד במערכות הידראוליות להולכת מים ושפכים. לבעיה זו יש השלכות כלכליות (איבודי אנרגיה, נזק למערכת ההולכה, שחיקת אביזרים, היווצאות קורוזיה) ותפעוליות (הפחתה ביכולת העברת הנוזל בצינור כתוצאה מהיצרות שטח חתך הזרימה). שסתומי אוויר הינם הדרך היעילה ביותר להוצאת אוויר ממערכות הולכת מים ושפכים