חיפוש
articles


תופעת ההלם

אירוע כלנית - ניתוח אירוע

חברת א.ר.י , פתחה טכנולוגיה ייחודית הנותנת מענה אופטימלי לניהול אוויר והגנה בפני הלמי מים במערכות הולכת מים במצבים ואופייני הפעלה מגוונים. המוצר הינו שסתום אוויר דינמי ( D070 ).השסתום מאופיין במבנה מכאני ייחודי המקנה לו אופי פעילות היברידי המשלב מחד שליטה אופטימלית באוויר במערכות המים ומאידך שילוב של פריקת מים וסגירה מבוקרת של השסתום המגנים על מערכות בתרחישי הלם מים.

הלם ומיכלים בנתניה 6.13

בעקבות הלמי מים בתחנת שאיבה פרדס הגדוד בנתניה הוחלט להתקין מיכל הלם מסוג בלדר (Bladder Tank) בנוסף לשסתומי אוויר

הלמי מים בצנרת כתוצאה משחרור אויר

מקובל להתקין שתסומי אוויר בנקודות גבוהות לאורך צנרת הולכת מים. בחירה לא נכונה של מידות השסתום עשויה להביא להפלטה מהירה של אוויר, וכתוצאה מכך להלמי מים גבוהים מדי בשסתום, בסביבת שסתום האוויר. אמנם מניעת התהוות קוויטציה(וואקום) בנקודות גבוהות דורשת הזרמה מהירה של אוויר לתוך הצנרת, ולכן נחיר כניסה גדול יותר.

השפעת אוויר על הלם מים במערכות הולכת מים

בראשית הכתבה רצוי להתעכב על שתי נקודות חשובות :
הלם מים מהו ? ומהו הקשר בין מערכת הולכת המים והאוויר?

התקנת שסתומי אויר כפתרון לתופעת הלם המים

בעקבות תלונות של דיירים על רעשים בקו ואדי רישא-אחוזה בחיפה, בסמטה העולה לרחוב ויתקין, בוצע ניתוח בעיות ההלם על ידי המהנדס שי הרר מתה"ל חיפה. על סמך העבודה ננקטו מספר פעולות על ידי חברת מקורות.

פתרונות לתופעות הלם המים ופחת מים

חברת א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים, מפתחת מגוון מוצרים המיועדים לשימושים בתחום אספקת המים למערכות עירוניות, תעשייה, חקלאות וגינון וכן שסתומים המותאמים למערכות ביוב, התפלת מים ומכרות. ד"ר שרון יניב, מנהלת תחום פחת המים בא.ר.י מספרת כי בעקבות גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים בשנים האחרונות הגורמים לעלייה בביקוש למים, עלתה מאוד המודעות לנושא פחת המים וצמצום אובדני המים.

פתרונות לתופעת פיצוצים והלמים במערכות מים

פיצוצים בקווי מים מתרחשים בכל יום כמעט בכל עיר. גם מערכות מים חקלאיות סובלות
מ ת ו פ ע ו ת ה ג ו ר מ ו ת ל נ י ת ו ק י ם ו פ ר י צ ת ק ו ו י ם .
מדוע זה קורה ? שינוי בממשק הלחצים יוצר הלמים מסוגים שונים הגורמים לפיצוץ בקווים .
מהו הלם מים ? במערכות הולכת נוזלים קיימות תנודות לחץ המופיעות עקב שינויים פתאומיים בזרימה . כאשר התנודה היא חיובית ( עליה בלחץ ) עלולים להיווצר קרעים ודליפת מים בצנרת