חיפוש
profile


הסביבה ואנחנו

מוצרים להגנת הסביבה

א.ר.י מחויבת לצמצם את ההשפעה של פעילויותיה על הסביבה (ראו: מדיניות הגנת הסביבה של א.ר.י בתחתית העמוד). אנו שואפים לא רק להגן על הסביבה בתוך החברה אלא גם לספק מוצרים שיעזרו לאחרים לצמצם את הנזקים שהם גורמים לסביבה. המוצרים של א.ר.י מפחיתים חדירת פתוגנים ומזהמים למערכות מי שתייה, חלחול של פתוגנים ומזהמים ממערכות מי שפכים למקורות מים (מי תהום, נחלים, אגמים וכו') והפסדי מים עם וללא הכנסות.

באמצעות תוכנות הניתוח של ARIavCAD ו-Surge 2010, ניתן למקם שסתומי האוויר של א.ר.י להפחתת התפרצויות על מערכות הולכת מים ומי שפכים לצמצום ההשפעות השליליות של לחצים חולפים, העלולים לגרום לפיצוצים, סדקים ושברים בצנרת ולהפסדי מים.

מפחית הזרימה הלא מדודה (UFR) מותקן בקווי מים ביתיים בסמוך למונה המים על מנת לאתר דליפות במערכת וגם כדי לשנות את משטר הזרימה למנות על מנת שמד המים יוכל למדוד.

מדיניות הגנת הסביבה של א.ר.י

ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ פועלת לצמצום והעלמת ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעולותיה באמצעות מערכת המבוססת על תקן ניהול סביבתי ISO 14001:2004, תוך כדי הקפדה על תנאי הבטיחות המתאימים. הנהלת ועובדי החברה מחויבים לשמירה ולשיפור איכות הסביבה של החברה ופעילויותיה. החברה קבעה תוכנית עבודה להשגת יעדי איכות הסביבה שלה.

המוצרים של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ יתרמו לשיפור איכות הסביבה. ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ תקצה משאבים להגברת פיתוח המוצרים והשימושים שיתרמו לשיפור איכות הסביבה.

מדיניות זו תיושם בהתאם ליעדים הבאים:

 • יצירת מודעות חזקה בקרב כל העובדים לנושא איכות הסביבה.
 • לקיחת יוזמה ובחינת ההיבטים הסביבתיים של החברה תוך שמירה על ביצועים ברמה גבוהה.
 • עמידה בכל הדרישות ובכל חוק, הוראה, תקנה או דרישה אחרת בתחום איכות הסביבה.

על מנת לצמצם את ההשפעה על הסביבה, החברה תנקוט בצעדים הבאים:

 • ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ תגדיר תוכנית עבודה שנתית מדי שנה כדי לקבוע את היעדים לאותה שנה.
 • דוח של הפעולות והיעדים שהושגו במסגרת תוכנית העבודה השנתית יופק ויוצג לדירקטוריון החברה וכן לרשויות האחראיות על הגנת הסביבה.
 • מדיניות הסביבה של החברה, במסגרת תקן ISO 14001:2004, תפורט במסמך זה, תופץ לכל עובדי החברה ותיושם באמצעות נהלים והכשרות שיהיו זמינים לציבור.
 • ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ תגדיר, ככל הניתן, יעדים סביבתיים ברורים ומדידים ותשאף לעמוד בכולם בזמן.
 • ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ תקדיש את המשאבים והאמצעים הנדרשים להבטיח צמצום וחיסול של כל ההשפעות השליליות על הסביבה כתוצאה מפעילויות כגון: ביוב, זיהום קרקע, השלכת פסולת מוצקה, וכו'.
 • ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ ועובדיה רואים עצמם אחראים, מחויבים ומעורבים בכל היבטי הגנת הסביבה ויישום כל מדיניות סביבתית של החברה.
 • ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ תתמודד עם כל העניינים הסביבתיים הקשורים לפעולותיה ותתדרך את העובדים בנוגע לכל ההיבטים של מערכת הניהול הסביבתי שהיא מאמצת.
 • ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ תיידע את לקוחותיה וספקיה בנוגע למדיניות הסביבתית שאומצה ותיזום פעילויות מידע והכשרה בקרב ספקיה על מנת להגביר את מודעותם לנושא איכות הסביבה.
 • ההנהלה של א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ מודעת לעובדה שמפעלה שפועל בסביבה כפרית סמוך למקורות מים טבעיים ולפיכך תפעל בהתאם ותקצה משאבים לביצוע הפעולות הנדרשות למניעת הזיהום הסביבתי של האזור ומקורות המים שלו.

מדיניות הגנת הסביבה תהיה זמינה לקהל הרחב לכל מאן דבעי בכל שלב ובאמצעים שונים.

Beautiful Industry Award

תחרות "המפעל היפה"

א.ר.י משתתפת בתחרות "המפעל היפה" מאז שנת 2005 בקטגוריית "תעשיית המתכות". כל מפעל יכול להשתתף בתחרות אך עליו לעמוד בקריטריונים מסויימים. הקריטריונים משמשים בתור הבסיס לדירוג השופטים (בין 3-4 סיורי שופטים בכל מפעל).

הקריטריונים הם:

 • מראה המפעל מבפנים ומבחוץ – סדר וניקיון.
 • שילוט והוראות הכוונה בתוך ומחוץ למפעל.
 • שירותים וציוד המבטחים את בטיחות המפעל והעובדים.
 • כוח אדם ושירותי רווחה לעובדים.
 • הגנה על הסביבה ומחזור.
 • תרומה לקהילה.

כל שנה המפעלים מקבלים נקודות לפי סולם של 2-5, כאשר 5 הוא הניקוד הגבוה ביותר. א.ר.י קיבלה 5 כוכבים באופן קבוע בשנים האחרונות. לפני שנתיים החברה קיבלה כוכב זהב, אשר מוענק למפעל שזכה בחמישה כוכבים במשך 5 שנים ברציפות. היעד הבא שלנו הוא לזכות ב-5 כוכבים במשך 10 שנים ברציפות ולקבל את מגן המצוינות להשגת עשור של מצוינות.

מדיניות האיכות, הבריאות, הבטיחות והגנת הסביבה של א.ר.י.