חיפוששסתומי אוויר

לשסתומי האוויר של א.ר.י. יש שני תפקידים עיקריים במערכת צנרת. התפקיד הראשון הוא שחרור הצטברות של אוויר הנוצר בתוך צנרת הנמצאת תחת לחץ. אוויר זה מתבטא בהיווצרות בועות, המצטברות בנקודות גבוהות לאורך הצנרת. הצטברות אוויר זו מתרחשת כאשר יכולת הציפה של הבועות גבוהה יותר מהאנרגיה המושקעת במיזוג הבועות בתוך הנוזל. שסתום האוויר של א.ר.י שמשחרר את האוויר נקרא שסתום אוטומטי או שסתום שחרור אוויר.

 

תפקידו השני של שסתום אוויר הוא הכנסת אוויר אל המערכת כאשר הלחץ הפנימי בצנרת יורד מתחת ללחץ האטמוספרי. על ידי הכנסת אוויר לצנרת בעת התפתחות תנאי הוואקום הפנימיים, ניתן להפחית את שיעור לחץ הוואקום, וכתוצאה מכך לעזור במניעת כיפוף של הצנרת ו/או קריסה שלה, וכן במניעת היווצרות תנאי ואקום מלאים שבהם עלולים להיווצר חלל אדים בשל התאדות הנוזל. שסתום האוויר של א.ר.י. שבו נעשה שימוש במצב כזה הוא שסתום אוויר וואקום של א.ר.י. שסתום אוויר משולב של א.ר.י. משמש גם להוצאות כמויות אוויר גדולות ממערכת הצנרת, כאשר הצנרת מתמלאת בפעם הראשונה ולאחר מקרים של הפרדת עמוד המים.

 

שסתומי האוויר של א.ר.י. תורמים לשיפור של יעילות צנרת המים.