חיפוש
  • header-home-1
  • header-home-2
  • header-home-3
  • header-home-4

חדש – מתאים לנוזלים המכילים מרחפים

חדש D-040L S-050L

חדש – מתאים לנוזלים המכילים מרחפים

 d 040 1d 040 3

לאחרונה פותחו בחברת א.ר.י שני מוצרים משלימים.

למשפחת השסתום המשולב המוכר "ברק" הצטרף שסתום דגםD-040L בקטרים "2-"1/2

שסתום זה אוטם בלחץ נמוך מאד , בעל יכולת ציפה גבוהה ומתאים להולכת נוזלים בהם ניתן לאתר מרחפים מינרליים כמו מי מאגרים או נחלים.

השסתום שומר על התכונות של ה"ברק" – קל, נוח לתחזוקה, עמיד לקורוזיה ובעל יכולת תיפקוד גבוהה.

אליו חובר גם השסתום האוטומטי ממשפחת השגב, דגם S-050L שגם הוא אוטם בלחץ נמוך מהרגיל. השסתום שומר על משטחי אטימה נקיים ובעל יכולת ציפה 

d 040 2גבוהה.

השסתומים מתאימים למצבים בהם הנוזלים אינם נקיים לחלוטין, ונדרשים לאטימה בלחץ נמוך באופן בולט, גם אם השסתום מתפקד בלחצים גבוהים.

שסתומי אויר מדגם L מותקנים כבר היום במספר אתרים בישראל ובעולם בהם פועלת המערכת בלחץ נמוך מאד . לעיתים גם מערכות המוליכות מים המכילים אבנית וחומרים קורוזיביים.

לדוגמא: מיכרות הנחושת באריזונה , מיכרות האוריניום בויומינג, במיתקנים ובמאגרים בבית שאן, ראש פינה, כרכור, עמק יזרעאל ועוד.

 

 

Industry

דרך יצירתית להגן על קוי הולכה

IMG 4356 NXPowerLite smallידוע לכל העוסקים בהולכת נוזלים שיש לטפל בהמצאות האוויר במערכת ההולכה. תכנון הוצאה והכנסת אוויר לקו היא חלק קריטי בתכנון הכולל. בחברת א.ר.י המובילה את התחום בעולם למדו עם השנים שלא מספיק רק להוציא ולהכניס אוויר לקו, אלא יש לנהל את קצב ההכנסה ואת קצב ההוצאה בנפרד בהתאם לצורכי המערכת. ע"י שימוש באביזר יעודי ניתן לשלוט בקצבים ולספק הגנה מיטבית לקו ההולכה.

 קרא עוד..

baner ARIWIZARD V2