חיפוש
  • header-home-1
  • header-home-2
  • header-home-3
  • header-home-4

מוצר חדש S-10HC שסתום אוטומטי לספיקות גבוהות במיוחד

מוצר חדש S-10HC שסתום אוטומטי לספיקות גבוהות במיוחד

S 10HC BLUE

חברת א.ר.י נענתה לפניית המתכננים ופיתחה שסתום אויר מיוחד לקווי הולכת מים וסביבת משאבות העובדים בספיקות גבוהות במיוחד.

השסתום משחרר אויר כלוא במערכות הולכה המתפקדות תחת לחץ ודואג:

  • לפעולה יעילה ומלאה של זרם המים
  • להפחתת מצבים של הפסדי עומד ותופעות הלם
  • להבטחת מדידה מדויקת של השימוש במים
  • למניעת קורוזיה

השסתום האוטומטי מדגם S-10HC במידות "3/4, "1 ,"2 מיוצר עם חיבורי הברגה ואו חיבור אוגן ("2) ומתאים לעבודה בלחץ עד 25 בר, אטימה ב-1 מטר.

 

ניתן להשיגו עשוי יציקת ספרו או פלב"ם.

 

דו"ח פעילות מבטיח התקבל לאחרונה מהתקנות של השסתום החדש בספרד

 

Industry

דרך יצירתית להגן על קוי הולכה

IMG 4356 NXPowerLite smallידוע לכל העוסקים בהולכת נוזלים שיש לטפל בהמצאות האוויר במערכת ההולכה. תכנון הוצאה והכנסת אוויר לקו היא חלק קריטי בתכנון הכולל. בחברת א.ר.י המובילה את התחום בעולם למדו עם השנים שלא מספיק רק להוציא ולהכניס אוויר לקו, אלא יש לנהל את קצב ההכנסה ואת קצב ההוצאה בנפרד בהתאם לצורכי המערכת. ע"י שימוש באביזר יעודי ניתן לשלוט בקצבים ולספק הגנה מיטבית לקו ההולכה.

 קרא עוד..

baner ARIWIZARD V2