חיפושצמצום הפסדי מים

דרך יצירתית להגן על קוי הולכה

ידוע לכל העוסקים בהולכת נוזלים שיש לטפל בהמצאות האוויר במערכת ההולכה. תכנון הוצאה והכנסת אוויר לקו היא חלק קריטי בתכנון הכולל. בחברת א.ר.י המובילה את התחום בעולם למדו עם השנים שלא מספיק רק להוציא ולהכניס אוויר לקו, אלא יש לנהל את קצב ההכנסה ואת קצב ההוצאה בנפרד בהתאם לצורכי המערכת. ע"י שימוש באביזר יעודי ניתן לשלוט בקצבים ולספק הגנה מיטבית לקו ההולכה.

הורדת רמת הפחת בעזרת UFR

צריכת המים בעולם עולה עם הגידול בהיקף האוכלוסייה וההתפתחות הטכנולוגית בעוד מקורות המים השפירים הולכים ואוזלים. קיים צורך חיוני למציאת פתרונות חדשניים המפחיתים את איבודי המים במערכות אספקת מים. מרבית מדי המים אינם מודדים מים הזורמים בספיקה הנמוכה מ - 12 ליטר לשעה. הפתרון החדשני, UFR )מסל"ן מפחית ספיקה לא נמדדת - Unmeasured-Flow Reducer ( הוא מוצר של חברת א.ר.י אביזרים להולכת נוזלים.

הורדת רמת הפחת דר.יניב

פתרון חדשני להורדת רמת פחת המים המנהלי על ידי שימוש במפחית ספיקה לא נמדדת ( Unmeasured Flow Reducer - UFR )
דר.שרון יניב
פחת המים המנהלי הינו הפסד המים היקר ביותר לספק המים.

היבט כלכלי לצמצום הפסדי מים מנהליים באמצעות מפחית ספיקה לא נמדדת

בעקבות גידול האוכלוסייה, ההתפתחות הטכנולוגית ועלייה ברמת החיים בשנים האחרונות הגורמים לעלייה בביקוש למים עלתה מאוד המודעות לנושא פחת המים וצמצום אובדני המים. קיים צורך חיוני למציאת פתרונות חדשניים המפחיתים את איבודי המים במערכות אספקת מים ביתיות וציבוריות. קיימות ארבע סיבות עיקריות לפחת מינהלי: שגיאה בעקומת הדיוק של מד המים, שגיאות בהעברת נתונים, שגיאות בניתוח נתונים וצריכה לא מורשית.

הקטנת אובדני המים, פחת המים והנזקים בצנרת על ידי מניעת הלמי מים

בעקבות גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים בשנים האחרונות הגורמים לעלייה בביקוש למים עלתה מאוד המודעות לנושא פחת המים וצמצום אובדני המים.

על פי סקרים שונים, כמויות עצומות של מים אובדות בצנרת העירונית, כתוצאה מדליפות שנובעות מצנרת ישנה ומבעיות תחזוקה.

חוברת המלצות לאובדני מים

על משבר המים בעולם בכלל ובישראל בפרט, אין צורך להרחיב את הדיבור.
אנו, כספקי המים למיגזר העירוני - ביתי חייבים לעשות מאמץ מירבי להקטנת אובדני המים ברשתות העירוניות כחלק מהמאמץ הלאומי להקטנת צריכת המים ולייעול השימוש בהם.
בישראל, אנו מודדים את פחת המים באחוז מכלל האספקה. ישנן שיטות נוספות למדידת הפחת בכלל ואובדני המים הפיזיים – דלף, בפרט, אותן אנחנו בוחנים ושוקלים להטמיען בצד שיטת המדידה באחוזים.

פתרונות להוגנות בקריאת מדי המים

המאמר שלפנינו מציג מספר פתרונות לבעיית ההוגנות במדידת מים. בעיה הפוגעת הן בספק המים והן בצרכנים. בעיית ההוגנות עדיין נדרשת למחקר כמותי יסודי. סביר כי מהלכים שינקטו ספקי המים בכדי להתגבר על בעיית ההוגנות במדידה, יתרמו לחיזוק הקשר והאמון בין הצרכנים ובין ספקי המים הפועלים להגיע למדידה מדויקת.

An Innovative Solution for the Reduction of Apparent Losses

Under-registration of low flow rates is the main reason for apparent water losses. The UFR is an innovative product that reduces apparent water losses by changing the flow regime of low flow rates through the water meter. The UFR has been successfully tested and inspected worldwide.

An Innovative Solution for the Reduction of Apparent Losses

Under-reistration of low flow rates is the main reason for apparent water losses.
The UFR is an innovative product that reduces apparent water losses by changing the flow regime of low flow rates through the water meter.

An Innovative Solution for Water Meter Under Registration – Case Study

The paper will give a brief overview of how the UFR works, and will describe the trials that have been conducted in Jerusalem, before a decision was reached to install UFRs in the city.

Apparent Water Loss Control: The Way Forward

Water losses are grouped into two types of loss; Real losses, which are the physical losses (or leakage) andApparent losses, which are caused by revenue meter under-registration, water theft and billing errors.
WhilstReal losses are an expense due to lost water, Apparent losses are not so much an expense to the water utility asthey are a loss of potential revenue.

Experience and Results Achieved in Introducing District Metered Areas (DMA) and Pressure Management Areas (PMA) at Enia Utility (Italy)

Enìa is a municipally owned utility, which serves the provinces of Piacenza, Parma and Reggio Emilia in Northern Italy.
Enìa Reggio Emilia is the department serving approximately 515,000 in 45 municipalities in the province of Reggio Emilia. Total length of distribution system is of around 4850 km.

Investigations Into Under-Registration of Customer Meters in Palermo (Italy) and the Effect of Introducing Unmeasured Flow Reducers

Water supply system management has to be based on a deep knowledge of its cost, of the network water and energy consumption and of the level of water losses.
Every leakage control program has a water system balance as a common starting point (Ismail and Puad, 2006).

Reduction of Apparent Losses Using the UFR (Unmeasured-Flow Reducer) – Case Studies

The demand for water is increasing due to population growth and technological development whereas water is becoming a scarce resource. There is an urgent need to find innovative solutions for water loss in water supply systems.

Trials to Quantify and Reduce in-situ Meter Under-Registration

The paper shall look at three sequential issues
1) the theory behind Apparent Waterlosses
2) modern techniques for measuring Apparent Losses and revenue watermeters
3) two alternative solutions for controlling consumer meter underregistration.

UFR – an Innovative Solution for Water Meter Under Registration – Case Study in Jerusalem, Israel

The paper will give a brief overview of how the UFR works, and will describe the trials thathave been conducted in Jerusalem, before a decision was reached to install UFRs in the city.
One reason for water meter under registration is the inability to measure low flow rates.

Wattsbar Utility UFR Pilot Summery

From June 6-10, 2008, Watts Bar Utility installed UFRs in 35 locations on Little Johnson Valley Rd in Kingston, TN.Each location has 5/8x3/4" volumetric meter with radio read.
Each meter is approximately 4 years old.