חיפושצמצום הפסדי מים

דרך יצירתית להגן על קוי הולכה

ידוע לכל העוסקים בהולכת נוזלים שיש לטפל בהמצאות האוויר במערכת ההולכה. תכנון הוצאה והכנסת אוויר לקו היא חלק קריטי בתכנון הכולל. בחברת א.ר.י המובילה את התחום בעולם למדו עם השנים שלא מספיק רק להוציא ולהכניס אוויר לקו, אלא יש לנהל את קצב ההכנסה ואת קצב ההוצאה בנפרד בהתאם לצורכי המערכת. ע"י שימוש באביזר יעודי ניתן לשלוט בקצבים ולספק הגנה מיטבית לקו ההולכה.

הורדת רמת הפחת בעזרת UFR

צריכת המים בעולם עולה עם הגידול בהיקף האוכלוסייה וההתפתחות הטכנולוגית בעוד מקורות המים השפירים הולכים ואוזלים. קיים צורך חיוני למציאת פתרונות חדשניים המפחיתים את איבודי המים במערכות אספקת מים. מרבית מדי המים אינם מודדים מים הזורמים בספיקה הנמוכה מ - 12 ליטר לשעה. הפתרון החדשני, UFR )מסל"ן מפחית ספיקה לא נמדדת - Unmeasured-Flow Reducer ( הוא מוצר של חברת א.ר.י אביזרים להולכת נוזלים.

הורדת רמת הפחת דר.יניב

פתרון חדשני להורדת רמת פחת המים המנהלי על ידי שימוש במפחית ספיקה לא נמדדת ( Unmeasured Flow Reducer - UFR )
דר.שרון יניב
פחת המים המנהלי הינו הפסד המים היקר ביותר לספק המים.

היבט כלכלי לצמצום הפסדי מים מנהליים באמצעות מפחית ספיקה לא נמדדת

בעקבות גידול האוכלוסייה, ההתפתחות הטכנולוגית ועלייה ברמת החיים בשנים האחרונות הגורמים לעלייה בביקוש למים עלתה מאוד המודעות לנושא פחת המים וצמצום אובדני המים. קיים צורך חיוני למציאת פתרונות חדשניים המפחיתים את איבודי המים במערכות אספקת מים ביתיות וציבוריות. קיימות ארבע סיבות עיקריות לפחת מינהלי: שגיאה בעקומת הדיוק של מד המים, שגיאות בהעברת נתונים, שגיאות בניתוח נתונים וצריכה לא מורשית.

הקטנת אובדני המים, פחת המים והנזקים בצנרת על ידי מניעת הלמי מים

בעקבות גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים בשנים האחרונות הגורמים לעלייה בביקוש למים עלתה מאוד המודעות לנושא פחת המים וצמצום אובדני המים.

על פי סקרים שונים, כמויות עצומות של מים אובדות בצנרת העירונית, כתוצאה מדליפות שנובעות מצנרת ישנה ומבעיות תחזוקה.

חוברת המלצות לאובדני מים

על משבר המים בעולם בכלל ובישראל בפרט, אין צורך להרחיב את הדיבור.
אנו, כספקי המים למיגזר העירוני - ביתי חייבים לעשות מאמץ מירבי להקטנת אובדני המים ברשתות העירוניות כחלק מהמאמץ הלאומי להקטנת צריכת המים ולייעול השימוש בהם.
בישראל, אנו מודדים את פחת המים באחוז מכלל האספקה. ישנן שיטות נוספות למדידת הפחת בכלל ואובדני המים הפיזיים – דלף, בפרט, אותן אנחנו בוחנים ושוקלים להטמיען בצד שיטת המדידה באחוזים.

פתרונות להוגנות בקריאת מדי המים

המאמר שלפנינו מציג מספר פתרונות לבעיית ההוגנות במדידת מים. בעיה הפוגעת הן בספק המים והן בצרכנים. בעיית ההוגנות עדיין נדרשת למחקר כמותי יסודי. סביר כי מהלכים שינקטו ספקי המים בכדי להתגבר על בעיית ההוגנות במדידה, יתרמו לחיזוק הקשר והאמון בין הצרכנים ובין ספקי המים הפועלים להגיע למדידה מדויקת.