חיפושקטלוג מוצרים חקלאות

R-20 | מגופי דיאפרגמה לחקלאות

R-30 | מגופי דיאפרגמה לחקלאות

AV-10 | שסתום מונע ואקום

D-021 | שסתום אויר אוטומטי למי גלם

DC-500 | שסתום חד כיווני כפול

DG-10 | שסתום אויר משולב "ברק"

DG-70 | Dynamic Combination Air Valve

DT-040 | שסתום אויר משולב

DT-040LP | Combination Air Valve

NR-010 | שסתום אל-חוזר

NR-030 | Swing-Type Non-Return Valve

NR-040 | אל חוזר פתח עליון

RP-500 | מונע זרימה חוזרת

S-021 | שסתום אויר אוטומטי למי גלם

SG-10, S-050 | שסתום אויר אוטומטי "שגב"