חיפושקטלוג מוצרים ביוב

Bladder Surge Tank | מיכל לחץ עם שק גומי גמיש

D-020 | שסתום אויר משולב לביוב

D-020SB | Underground Air Valve

D-021 | שסתום אויר אוטומטי למי גלם

D-023 | Combination Air Valve

D-023SB | Underground Air Valve

D-025 L | שסתום אויר משולב לביוב

D-025 | שסתום אויר משולב לביוב

D-025SB | Underground Air Valve

D-26 | שסתום אויר משולב לביוב

K-020 | שובר ואקום לביוב

NR-040 | אל חוזר פתח עליון

NR-040HC | אל חוזר מפוקד הדראולית HCCV

ODOUR | Control Screen Assembly for Wastewater Air Valves

S-020 | שסתום אויר אוטומטי לביוב

S-021 | שסתום אויר אוטומטי למי גלם

S-025 | שסתום אויר אוטומטי לביוב

S-025SB | Underground Air Valve

SD-10 | מגוף סכין אופקי מונע בתמסורת

VB-060 | שובר ואקום (מדף דרוך קפיץ)