חיפוש
wastewater


ביוב

שסתומי האוויר מי שפכים של א.ר.י עוצבו במיוחד בכדי להתמודד עם נוזלים המכילים חלקיקים מוצקים כגון מי פסולת ושפכים ונוזלים העלולים לגרום להצטברות של כימיקלים. בשסתום נוצר כיס אוויר המפריד את הנוזל והמוצקים ממנגנון האטימה , ומבטיח פעולה אופטימלית של השסתום.

D-020 | שסתום אויר משולב לביוב

D-020 | שסתום אויר משולב לביוב

שסתום אויר משולב לביוב דגם D-020 ‬תוכנן למנוע כל מגע בין הנוזל המלוכלך לבין מנגנון האטימה של השסתום ולאטימה מלאה ללא נזילות/סתימות.

D-021 | שסתום אויר אוטומטי למי גלם

D-021 | שסתום אויר אוטומטי למי גלם

שסתומי אויר משולבים דגם D-021

D-025 | שסתום אויר משולב לביוב

D-025 | שסתום אויר משולב לביוב

שסתום אויר משולב מקוצר לביוב דגם D-025 ‬תוכנן למנוע כל מגע בין הנוזל המלוכלך לבין מנגנון האטימה של השסתום ולאטימה מלאה ללא נזילות/סתימות

D-025 L | שסתום אויר משולב לביוב

D-025 L | שסתום אויר משולב לביוב

שסתום אויר משולב לביוב דגם D-025L ‬תוכנן למנוע כל מגע בין הנוזל המלוכלך לבין מנגנון האטימה של השסתום ולאטימה מלאה ללא נזילות/סתימות

D-26/ D-023 | שסתום אויר משולב לביוב

D-26/ D-023 | שסתום אויר משולב לביוב

שסתום אויר נומינלי לביוב דגם D-26 / D-023 של א.ר.י מצופה באפוקסי לפי תקן סטנדרטים בינלאומי DIN 30677-2

K-020 | שובר ואקום לביוב

K-020 | שובר ואקום לביוב

שובר ואקום לביוב דגם K-022, K-020 מיועד לנוזלים קורוזיבים ואברזיביים כמו

S-020 | שסתום אויר אוטומטי לביוב

S-020 | שסתום אויר אוטומטי לביוב

שסתום אויר אוטומטי לביוב דגם S-020

NR-040HC | אל חוזר מפוקד הדראולית HCCV

NR-040HC | אל חוזר מפוקד הדראולית HCCV

אל חוזר המפוקד הידראולית של א.ר.י דגם HCCV תוכנן באופן חדשני למטרות בקרת הלמי מים 'עשוי למנוע הלמים וטריקות.

ODOR | מסנן לסילוק ריחות

ODOR | מסנן לסילוק ריחות

מסנן לסילוק ריחות, להתקנה על שסתומי אויר במערכות ביוב ושפכים. לטיפול בגזים הניפלטים מהמערכת וגורמים למטרד בסביבת מגורים ועבודה.

SD-10 | מגוף סכין אופקי מונע בתמסורת

SD-10 | מגוף סכין אופקי מונע בתמסורת

SD-010 GB הוא מגוף סכין אופקי המונע בתמסורת , בעל פתח כניסה של 3" המיועד להתקנות תת קרקעיות ובמרחבים מוגבלים.

BLADDER SURGE TANK | מיכל לחץ עם שק גומי גמיש

BLADDER SURGE TANK | מיכל לחץ עם שק גומי גמיש

מיכל לחץ עם שק גומי גמיש, הנטען בלחץ אוויר ונקרא Bladder Tank שהוא אחד הפתרונות המועדפים והיעילים להקטנת ולמניעת סיכוני הלם מים במערכות ביוב ומים.

NR-040FS | שסתום אל חוזר עם פתח עליון למים מושבים, ביוב ובוצה

NR-040FS | שסתום אל חוזר עם פתח עליון למים מושבים, ביוב ובוצה

שסתום אל חוזר מסוג מדף סובב מאפשר זרימה בכיוון אחד ומונע חזרה של הנוזל למקור.
בשסתום זה מותקן פתח עליון המאפשר ניקוי ותחזוקה של השסתום ללא צורך בהוצאתו מהמערכת.

NR-47 | שסתום אל חזור עם פתח עליון

NR-47 | שסתום אל חזור עם פתח עליון

שסתום אל חוזר מסוג RESILIENT FLAP מאפשר זרימה בכיוון אחד ומונע חזרה של הנוזל למקור.
בשסתום זה מותקן פתח עליון המאפשר ניקוי ותחזוקה של השסתום ללא צורך בהוצאתו מהמערכת.

VB-060 | שובר ואקום (מדף דרוך קפיץ)

VB-060 | שובר ואקום (מדף דרוך קפיץ)

שובר הואקום מדגם VB-060 הוא שסתום שובר ואקום דרוך קפיץ, אשר נועד להיפתח במעבר מלא כדי לאפשר כניסת אוויר לצנרת או למערכת כאשר מתקיימים תנאים של ואקום, וכך להגן על הצנרת.